• 71 locaties
  • goede service en laagste prijs
  • 17 jaar ervaring
  • XXL showroom in Barendrecht
Dakkoffer Online

Contact

Kolding 8 (Hoofdkantoor)
2993 LN Barendrecht

+31 (0)85-489 589 6

info@dakkofferonline.nl

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Dakkoffer Online BV. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Dakkoffer Online voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dakkoffer Online respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen en reserveringen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. DakkofferOnline.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling/reservering.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Dakkoffer Online verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten/producten.

Dakkoffer Online verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: Het verlenen en factureren van onze diensten; Verzenden van reminders; Afhandeling van uw reservering en u informeren over het verloop daarvan; Bijhouden van uw huurhistorie en opbouw vaste klanten korting.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Uw gegevens blijven bewaard totdat u aan ons meld dat uw gegevens verwijderd dienen te worden.

Delen met anderen

Dakkoffer Online verstrekt alleen gegevens aan derden, die met de uitvoering van de reserveringen of bestellingen betrokken zijn, zoals onze montagepartners. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Bereken uw prijs